Zbigniew Ratajczak

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1964 Poland
Dissertation: Metody przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych w zastosowaniu do pewnych zagadnień teorii spreżystości

Advisor: Władysław Roman Orlicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51946 for the advisor ID.