Adam Wachułka

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1965 Poland
Dissertation: O pewnych własnosciach funkcji poliharmonicznych. Twierdzenie o wartości średniej dla rozwiązan równania różniczkowego cząstkowego quasi p-harmonicznego

Advisor: Władysław Roman Orlicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51947 for the advisor ID.