Maria Filar

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1966 Poland
Dissertation: O rozwiązaniu podstawowym dla pewnej klasy równań cząstkowych typu eliptycznego rzędu czwartego i rzędów wyższych

Advisor: Władysław Roman Orlicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51948 for the advisor ID.