Czeslaw Bylka

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1976 Poland
Dissertation: O pewnych klasach (phi)-funkcji, przestrzeniach Orlicza i ich zastosowaniach
Mathematics Subject Classification: 14—Algebraic geometry

Advisor: Władysław Roman Orlicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51961 for the advisor ID.