Ryszard Serafin


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1978 Poland
Dissertation: O pewnej klasie przestrzeni lokalnie wypukłych związanej z przestrzeniami Saksa i przestrzeniami dwunormowymi

Advisor: Władysław Roman Orlicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51962 for the advisor ID.