Jaroslaw Ciemnoczołowski

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1984 Poland
Dissertation: Wybrane zagadnienia z teorii przestrzeni funkcji o skończonych wariacjach przy róznych definicjach wariacji

Advisor: Władysław Roman Orlicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51966 for the advisor ID.