Janusz Magdziarz

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1969 Poland
Dissertation: O pewnej przestrzeni modularnej funkcji nieskończenie różniczkowalnych

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53056 for the advisor ID.