Jerzy Szelmeczka

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1971 Poland
Dissertation: Zagadnienia bezwzględnej zbieżności wielokrotnych szeregów Fouriera względem pewnych układów ortogonalnych

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53059 for the advisor ID.