Anna Borucka-Cieślewicz

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1974 Poland
Dissertation: Zagadnienia równoczesnej zbieżności pewnych rozwinięć ortogonalnych oraz uogólnione wariacje

Advisor: Julian Musielak

Student:

NameSchoolYearDescendants
Brassil, JackPrinceton University1991

According to our current on-line database, Anna Borucka-Cieślewicz has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53060 for the advisor ID.