Grażyna Kozłowska

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1974 Poland
Dissertation: O aproksymacji wielomianami trygonometrycznymi w przestrzeniach funkcji całkowalnych z mieszanymi potęgami

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53061 for the advisor ID.