Jadwiga Korczak

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1975 Poland
Dissertation: Pewne oszacowania całkowych modułów ciągłości funkcji wielu zmiennych przy pomocy wielokrotnych szeregów Fouriera

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53066 for the advisor ID.