Henryk Hudzik

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1977 Poland
Dissertation: O uogólnionych przestrzeniach Orlicza-Sobolewa

Advisor: Julian Musielak

Student:

NameSchoolYearDescendants
Doman, MałgorzataUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu1994

According to our current on-line database, Henryk Hudzik has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53069 for the advisor ID.