Lis Bogdan


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1978 Poland
Dissertation: Aproksymacja za pomocą wielomianowych funkcji giętych z zastosowaniem związków całkowych

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53071 for the advisor ID.