Barbara Luks-Ogrodnik

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1979 Poland
Dissertation: Metoda transformaty Czybyszewa w aproksymacji funkcji dwóch zmiennych z przestrzeni z normami mieszanymi

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53074 for the advisor ID.