Barbara Pietrzyk

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1979 Poland
Dissertation: Badanie bezwzględnej zbieżności szeregów ortogonalnych względem pewnych specjalnych układów

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53076 for the advisor ID.