Piotr Rapp

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1980 Poland
Dissertation: Punktowe zagadnienie początkowe, rozwiązania okresowe i przedstawienie całkowe dla równań różniczkowych liniowych z odchylonym argumentem w przestrzeni Banacha

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53078 for the advisor ID.