Andrzej Pliś


Ph.D. Polska Akademia Nauk Poland
Dissertation: O problemie integralnego istnienia całek równania liniowego o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego

Advisor 1: Tadeusz Ważewski

Students:
Click here to see the students ordered by family name.

NameSchoolYearDescendants
Chang-Ho-Ling,  Uniwersytet Jagielloński1965
Bal, StefanUniwersytet Jagielloński1967
Adamus-Kulczycka, AlicjaUniwersytet Jagielloński1975
Zastawniak, TomaszUniwersytet Jagielloński19871
Quezada, RobertoPolska Akademia Nauk19905

According to our current on-line database, Andrzej Pliś has 5 students and 11 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 60563 for the advisor ID.