Miquel Montserrat Antich


Ph.D. Universidad de las Islas Baleares 1989 Spain
Dissertation: Contribució a l'estudi d'una categoria de dinàmics sobre el topos dels conjunts valuats en una àlgebra de Heyting completa

Advisor: Nadal Batle Nicolau

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 93705 for the advisor ID.