Rene Schelkens


Dr.Sc. Katholieke Universiteit Leuven 1969 Belgium
Dissertation: Invloed van een magneetveld op de transportverschijnselen bij een niet-sferische interactiepotentiaal
Mathematics Subject Classification: 82—Statistical mechanics, structure of matter

Advisor: Louis Philippe Bouckaert

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 96872 for the advisor ID.