There are 4 mathematicians whose last name begin with BZ.


Bzdega, Bartlomiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2012
Bzoch, Ronald Illinois Institute of Technology 1957
Bzowski, Adam Universiteit van Amsterdam 2013
Bzyl, Włodzimierz University of Gdansk 1985