There are 2 mathematicians whose last name begin with GALC.


Galchun, Tatyana Kharkiv National University of Radioelectronics 1970
Galčík, František Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2009