There are 3 mathematicians whose last name begin with GODZ.


Godzierz, Michael Technische Universität Darmstadt 2007
Godziewski, Andrzej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1975
Godzina, Gerd Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1994