There are 47 mathematicians whose last name begin with GUAN.


Guan, Ai Lancaster University 2021
Guan, Bin City University of New York 2020
Guan, Bo University of Massachusetts Amherst 1992
Guan, Che University of Connecticut 2013
Guan, Dah Purdue University 1989
Guan, Genhua Clemson University 2009
Guan, Guoqiang Brandeis University 1994
Guan, Jing George Mason University 2015
Guan, Karen University of Illinois at Urbana-Champaign 2012
Guan, Keying Academia Sinica 1984
Guan, Leying 2019
Guan, Li Zhejiang University 2022
Guan, Lifan Peking University 2015
Guan, Meijiao University of British Columbia 2009
Guan, Peng Brown University 2013
Guan, Pengfei Princeton University 1989
Guan, Puhua The Ohio State University 1985
Guan, Qingguang Florida State University 2016
Guan, Raymond University of California, Davis 2004
Guan, Shanhong University of Wisconsin-Madison 2007
Guan, Shuguang National University of Singapore 2002
Guan, Shunjie Michigan State University 2017
Guan, Tao University of Regina 1999
Guan, Wei University of Maryland College Park 2013
Guan, Weihua Yale University 2013
Guan, Xiao Tulane University 2017
Guan, Xiaohong University of Connecticut 1993
Guan, Xiaomei Washington State University 2000
Guan, Xiaoyang University of Toronto 2009
Guan, Xiaoyue University of Illinois at Urbana-Champaign 2009
Guan, Yawen The Pennsylvania State University 2017
Guan, Yonggang Universität des Saarlandes 1992
Guan, Yonghui Texas A&M University 2016
Guan, Yongpei Georgia Institute of Technology 2005
Guan, Yongtao Texas A&M University 2005
Guan, Yongtao University of Idaho 2006
Guan, Yuanying Florida State University 2011
Guan, Yun University of Illinois at Chicago 2010
Guan, Zhengyuan University of South Florida 1990
Guan, Zhida Tsinghua University 2021
Guan, Zhong University of Toledo 2001
Guan, Zhongyan McMaster University 2021
Guan, Zhuang-dan University of California, Berkeley 1993
Guan, Zixiang University of Calgary 2019
Guan, Zoe Harvard University 2020
Guang, Qiang Massachusetts Institute of Technology 2016
Guangpei, Wei University of Michigan 1991