There are 23 mathematicians whose last name begin with KHI.


Khiat, Assia Université Bourgogne Franche-Comté 1998
Khibina, Marina Taras Shevchenko National University of Kyiv 1993
Khibnik, Aleksandr Research Computing Center, Pushchino 1985
Khidr, Abou Wayne State University 1974
Khidr, Shaban Beni Suef University 2005
Khikhol, Semen Lomonosov Moscow State University 2010
Khim, Chamroeun Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2016
Khim, Justin Turner University of Pennsylvania 2019
Khimshiashvili, Giorgi
Khin, Aye Aye Universität Trier 1995
Khin, Myo Aye Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 2006
Khina, Anatoly Tel Aviv University 2016
Khinchin, Aleksandr Lomonosov Moscow State University
Khindanova, Irina University of California, Santa Barbara 2000
Khinkis, Leonid Voronezh State University 1987
Khiong, Lie Kiev State University 1979
Khisamiev, Asylkhan Russian Academy of Sciences Siberian Branch 1999
Khisamiev, Nazif Novosibirsk State University 1968
Khiste, Nilesh University of Western Ontario 2018
Khisti, Ashish Massachusetts Institute of Technology 2008
Khitatrakun, Surachai University of Wisconsin-Madison 2003
Khiu, Vu Kiev State University 1970
Khizder, Vitaliy University of Waterloo 2000