There are 47 mathematicians whose last name begin with NIU.


Niu, Ben Lehigh University 2015
Niu, Ben Illinois Institute of Technology 2011
Niu, Chaowei Massachusetts Institute of Technology 2010
Niu, Chiyu University of Illinois at Urbana-Champaign 2017
Niu, Cuizhen Renmin University of China 2016
Niu, Datian Dalian University of Technology 2003
Niu, Di
Niu, Dong-Juan Chinese University of Hong Kong 2006
Niu, Feiyang University of Virginia 2015
Niu, Han-Jen National Chiao Tung University 2008
Niu, Hong-Tao Lanzhou University 2018
Niu, Hui-Ling Lanzhou University 2015
Niu, Jianbing West Virginia University 2004
Niu, Jianwei
Niu, Jingchen State University of New York at Stony Brook 2016
Niu, Jingrui Université Paris-Saclay 2021
Niu, Jinzhong City University of New York 2011
Niu, Liang The Ohio State University 2012
Niu, Liang The Ohio State University 2008
Niu, Lingfeng Chinese Academy of Sciences 2009
Niu, Min University of Wisconsin-Madison 2011
Niu, Mingbo University of British Columbia 2013
Niu, Ming Fei Lanzhou University 2003
Niu, Mu
Niu, Po-Yao University of California, Riverside 2022
Niu, Qian University of Washington 1985
Niu, Ransen Cornell University 2018
Niu, Ruixin University of Connecticut 2001
Niu, Shuteng Embry-Riddle Aeronautical University 2021
Niu, Tianchan Louisiana Tech University 2007
Niu, Wei Université Pierre-et-Marie-Curie - Paris VI 2011
Niu, Wenbo University of Illinois at Chicago 2011
Niu, Xiang Rensselaer Polytechnic Institute 2019
Niu, Xiaolong Loughborough University 2016
Niu, Xiaomeng Western Michigan University 2018
Niu, Xiaoqing University of Alberta 2014
Niu, Xiaoyue University of Washington 2010
Niu, Xiting University of Houston 2014
Niu, Xufeng The University of Chicago 1991
Niu, Yabo Texas A&M University 2019
Niu, Yanyan Capital Normal University 2011
Niu, Yi-Shuai Institut National des Sciences Appliquées de Rouen 2010
Niu, Yue Princeton University 2009
Niu, Yugang Nanjing University of Science and Technology 2001
Niu, Yun University of Toronto 2007
Niu, Zhaojie Nanyang Technological University 2016
Niu, Zhuang University of Toronto 2005