There are 5 mathematicians whose last name begin with PC.


Pchelin, Viktor Kharkiv National University of Radioelectronics 1989
Pchelinov, Viktor Kharkiv National University of Radioelectronics 1979
Pchelintsev, Sergey
Pckartz, Ulrich Universität Dortmund 1983
Pčola, Stefan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2006