There are 4 mathematicians whose last name begin with UA.


Uabi, Garibi Kharkiv National University of Radioelectronics 2007
Uadilova, Aigul Ulyanovsk State University 2008
Uaraka, Luis Lomonosov Moscow State University 1984
Uatay, Aydar Technische Universität Kaiserslautern 2019