Richard Dorrestein


Ph.D. Universiteit Utrecht 1941 Netherlands
Dissertation: Aanslagfuncties van metastabiele toestanden, gemeten met behulp van secundaire electronen-emissie, voor helium en neon
Mathematics Subject Classification: 81—Quantum Theory

Advisor: Marcel Gilles Jozef Minnaert

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 110931 for the advisor ID.