Christianus Theodorus Franciscus van der Wyck


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1946 Netherlands
Dissertation: Uitbreiding van electromagnetische golven en een medium met veranderlijke electrische eigenschappen bij inachtneming van een magnetisch veld
Mathematics Subject Classification: 78—Optics, electromagnetic theory

Advisor: Gerhard Joan Elias

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 113794 for the advisor ID.