Bauke Gonggrijp


Ph.D. Universiteit Leiden 1908 Netherlands
Dissertation: Over benadering van nulpunten en oneindigheidspunten: met toepassingen op het gebied der elliptische functiën

Advisor 1: Jan Cornelis Kluyver

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 144831 for the advisor ID.