Carl Maria Grasveld


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1959 Netherlands
Dissertation: Hypertrophische pylorusstenose : met een na-onderzoek van 146 patiënten, die in hun eerste levensmaanden aan deze ziekte geleden hebben
Mathematics Subject Classification: 92—Biology and other natural sciences

Advisor 1: Albertus Kummer

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 152766 for the advisor ID.