Robbert van Hamersvelt


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1960 Netherlands
Dissertation: Handletsel in de industrie : een kritische beschouwing over 2240 meer ernstige handletsels van 1943 tot en met 1957, behandeld door de erkend geneeskundige dienst der N.V. Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven
Mathematics Subject Classification: 92—Biology and other natural sciences

Advisor 1: Albertus Kummer

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 152769 for the advisor ID.