Pieter Arie Albert Klok


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1963 Netherlands
Dissertation: Onderzoek naar de waarde van electrocoagulatie als behandeling van het adenocarcinoma recti
Mathematics Subject Classification: 92—Biology and other natural sciences

Advisor 1: Albertus Kummer

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 152770 for the advisor ID.