Marta Edyta Kornafel

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 2013 Poland
Dissertation: Modelowanie matematyczne procesów w ekonomii w oparciu o rozwiązania lepkościowe równań różniczkowych cząstkowych (Mathematical modelling of economic processes based on viscosity solutions of partial differential equations)
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Zdzisław Denkowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 184520 for the advisor ID.