Joan Gerard Camarena


Ph.D. Universitat Politècnica de València 2009 Spain
Dissertation: Aplicació de mètriques fuzzy en la millora computacional d'algorismes de filtratge d'imatges en color
Mathematics Subject Classification: 54—General topology

Advisor 1: Valentin Gregori Gregori
Advisor 2: Almanzor Sapena Piera

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 192781 for the advisor ID.