Ovidiu Tiberiu Ioan Pop

MathSciNet


Ph.D. Babeş-Bolyai University 2006 Romania
Dissertation: Teoreme de tip Voronovskaja: aplicaţii la aproximarea uniformă a funcţiilor cu ajutorul operatorilor liniari şi pozitivi

Advisor 1: Ion Păvăloiu

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 195436 for the advisor ID.