Reinier Oort


Ph.D. Universiteit Leiden 1937 Netherlands
Dissertation: Over de apolaire voortbrenging en de apolaire eigenschappen van de vlakke kromme van den derden graad
Mathematics Subject Classification: 14—Algebraic geometry

Advisor 1: Willem van der Woude

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 210708 for the advisor ID.