J. P. Steller


Ph.D. Universiteit Utrecht 1965 Netherlands
Dissertation: Handigheid of inzicht: Een onderzoek naar de resultaten van het natuurkunde-practicum op de scholen voor v.h.m.o.

Advisor 1: Marcel Gilles Jozef Minnaert

Student:

NameSchoolYearDescendants
Verkerk, GerritTechnische Universiteit Eindhoven1983

According to our current on-line database, J. P. Steller has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 298700 for the advisor ID.