Ernst Traugott Steller


Ph.D. Universiteit Leiden 1941 Netherlands
Dissertation: Bijzondere involuties van den derden graad en den eersten rang in het platte vlak en haar uitbreiding op de ruimte

Advisor 1: Willem van der Woude

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 300475 for the advisor ID.