Zbigniew Ciesielski

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1960 Poland
Dissertation: O rozwinięciach ortogonalnych prawie wszystkich funkcji w przestrzeni Wienera

Advisor: Władysław Roman Orlicz

Students:
Click here to see the students listed in chronological order.

NameSchoolYearDescendants
Beśka, MarekUniversity of Gdansk1987
Bojdecki, TomaszUniversity of Gdansk19692
Domsta, JoachimInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences1971
Dziedziul, KarolInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences1993
Hakopian, HakopSteklov Institute of Mathematics19841
Kamont, AnnaInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences1993
Kłopotowski, AndrzejInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences1975
Kwapień, StanisławInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences196836
Ropela, StanisławUniversity of Gdansk1975
Russek, AndrzejInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences1981
Szatzschneider, WojciechInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences1975
Zabczyk, JerzyUniversity of Gdansk196934

According to our current on-line database, Zbigniew Ciesielski has 12 students and 85 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 51936 for the advisor ID.