J. F. Waldeck


D.Sc. University of Pretoria 1978 SouthAfrica
Dissertation: Die doeltreffendheid van 'n klas van verdelingsvrye toetsgroothede vir die tweesteekprobleem in die geval van middelslag steekproefgroottes

Advisor: David Johannes Stoker

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 75565 for the advisor ID.