N. G. N. Swart

MathSciNet


D.Sc. University of Pretoria 1984 SouthAfrica
Dissertation: Verdelingsvrye toetse in die tweeksteekproefprobleem vir gevalle waar nie aan alle vereiste voorwaardes voldoen word nie

Advisor 1: David Johannes Stoker
Advisor 2: Chr. F. Smit

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 75568 for the advisor ID.