Guido Verstraeten

MathSciNet


Dr.Sc. Katholieke Universiteit Leuven 1979 Belgium
Dissertation: Kwalitatief onderzoek van de invloed van de kubische anisotropie op structurele faseovergangen met behulp van de renormalisatiegroep-transformatie
Mathematics Subject Classification: 82—Statistical mechanics, structure of matter

Advisor 1: Rafael Dekeyser
Advisor 2: Louis Philippe Bouckaert

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 96890 for the advisor ID.