There are 50 mathematicians whose last name begin with BAO.


Bao, Chao Peking University 2015
Bao, David University of California, Berkeley 1983
Bao, Dianbin Temple University 2017
Bao, Erkao University of Wisconsin-Madison 2013
Bao, Feng Auburn University 2014
Bao, Forrest Texas Tech University 2012
Bao, Gang Lehigh University 1987
Bao, Gang Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 1992
Bao, Gang Rice University 1991
Bao, Gejun
Bao, Haikun University of South Carolina 2011
Bao, Han University of Maryland College Park 2007
Bao, Huanchen University of Virginia 2015
Bao, Jia New York University 2021
Bao, Jie Iowa State University 2007
Bao, Jie National University of Singapore 2006
Bao, Jie University of Minnesota - Twin Cities 2014
Bao, Jiguang Peking University 1998
Bao, Jingyu Tsinghua University 2016
Bao, Le University of Washington 2011
Bao, Lei Kungliga Tekniska Högskolan 2009
Bao, Lianzhang Michigan State University 2013
Bao, Michael Stanford University 2019
Bao, Nguyen Xuan Duy Vietnam National University - Ho Chi Minh City 2023
Bao, Rina University of Missouri - Columbia 2021
Bao, Runxue University of Pittsburgh 2022
Bao, ShiTing Rutgers University, New Brunswick 2008
Bao, Tao Purdue University 2014
Bao, Weichao University of South Carolina 2012
Bao, Weichao+
Bao, Weihang Southern Methodist University 1990
Bao, Weizhu Tsinghua University 1995
Bao, Xiaobo ETH Zürich 2009
Bao, Xiaomin University of Manitoba 1998
Bao, Xiliang University of Southern California 1999
Bao, Xinlong Oregon State University 2009
Bao, Xiongxiong Lanzhou University 2016
Bao, Yanchun University of Manchester 2007
Bao, Yiliang University of Southern California 1999
Bao, Yixin Hong Kong University of Science and Technology 2014
Bao, Yong University of California, Riverside 2004
Bao, Yuan Xun New York University 2018
Bao, Yujuan Duke University 2004
Bao, Zhaosheng Stanford University 2006
Bao, Zhongping Cornell University 2004
BAO, CHENGLONG National University of Singapore 2014
Baouche, Amar Université de Montréal 1993
Baouendi, M. Salah Université Paris-Sud XI - Orsay 1967
Baoulina, Ioulia Moscow State Pedagogical University 2001
Baowan, Duangkamon University of Wollongong 2008