There are 25 mathematicians whose last name begin with KHR.


Khrabrov, Alexy University of Pennsylvania 2011
Khrabustovskii, V. Vasyl Karazin Kharkiv National University
Khraibani, Zaher
Khramov, Vadim University of California, Los Angeles 2013
Khramtsov, Dmitrii Novosibirsk State University
Khramtsov, Volodymyr Kharkiv National University of Radioelectronics 1989
Khrapov, Stanislav The University of North Carolina at Chapel Hill 2011
Khrebtova, Svetlana Voronezh State University 2009
Khreishah, Abdallah Purdue University 2010
Khrennikov, Andrei
Khripta, Ivan Uzhhorod National University
Khripunova Balci, Anna 2014
Khrishchenyuk, Volodymyr Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine 1994
Khriss, Ismail Université de Montréal 2000
Khriyenko, Oleksiy Jyväskylän yliopisto 2008
Khrodagui, Nagwa University of California, Irvine 2019
Khromenkov, Yaroslav Northwestern University 2023
Khromov, Avgust Saratov State University 1964
Khruachalee, Krisada Kasetsart University 2022
Khruscheva, Irina St. Petersburg State University 1975
Khrushchev, Sergey St. Petersburg State University 1975
Khruslov, Evgen Institute for Low Temperature Physics and Engineering 1965
Khrustalev, Kirill Kharkiv National University of Radioelectronics 2002
Khrypchenko, Mykola Vasyl Karazin Kharkiv National University 2011
Khrystiyanyn, Andrij Ivan Franko National University of Lviv 2006